CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Khi khách hàng sử dụng các dịch vụ tại Nhatwash, khách hàng có thể thanh toán với hình thức sau:

1. Thanh toán bằng tiền mặt

Khách hàng đến và sử dụng các dịch vụ tại Nhatwash, những dịch vụ mà khách hàng yêu cầu sẽ được thi công trên xe, sau khi hoàn thiện sẽ thanh toán chi phí bằng hình thức trả tiền mặt cho đơn vị thu ngân tại đơn vị.

2. Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản

Trường hợp khách hàng không mang theo tiền mặt hoặc số tiền mặt còn lại không đủ để trả cho chi phí chăm sóc xe. Khách hàng có thể thanh toán bằng hình thức chuyển khoản qua thông tin bên dưới.

  • Tên ngân hàng: ACB – BANK Chi nhánh Huế
  • Số tài khoản: 525252868686
  • Người hưởng thụ: Đào Văn Nhật