RỬA XE 9 BƯỚC

RỬA XE 9 BƯỚC

Tại sao rửa xe thường xuyên nhưng xe vẫn cũ ?
Với quy trình rửa xe 9 bước tại Nhatwash giúp bảo vệ bề mặt sơn xe của bạn.
Chúng tối luôn tập trung vào quy trình, hóa chất, nguồn nước và con người. Đó là những yếu tố then chốt để bảo vệ chiếc xe của bạn dài lâu.

Form xe SMALL

90
 • Rửa xe nhiều bước
 • Hút bụi nôi thất
 • Rửa gầm
 • Chi phí rửa gầm 1 xe: 20k

Form xe MEDIUM

100
 • Rửa xe nhiều bước
 • Hút bụi nôi thất
 • Rửa gầm
 • Chi phí rửa gầm 1 xe: 20k

Form xe LAGE

110
 • Rửa xe nhiều bước
 • Hút bụi nôi thất
 • Rửa gầm
 • Chi phí rửa gầm 1 xe: 20k

Form xe X- Lage

120
 • Rửa xe nhiều bước
 • Hút bụi nôi thất
 • Rửa gầm
 • Chi phí rửa gầm 1 xe: 20k

VỆ SINH KHOAN MÁY

Tại sao rửa xe thường xuyên nhưng xe vẫn cũ ?
Với quy trình rửa xe 9 bước tại Nhatwash giúp bảo vệ bề mặt sơn xe của bạn.
Chúng tối luôn tập trung vào quy trình, hóa chất, nguồn nước và con người. Đó là những yếu tố then chốt để bảo vệ chiếc xe của bạn dài lâu.

VỆ SINH KHOAN MÁY

Form xe SMALL

600
 • Chống rỉ sét, cáu bẩn
 • An toàn tuyệt đối
 • Tăng hiệu quả làm mát động cơ
 • Tiết kiệm nhiên liệu
 • Phát hiện hư hỏng bất thường
 • Bảo vệ động cơ
 • Tăng tuổi thọ

Form xe MEDIUM

700
 • Chống rỉ sét, cáu bẩn
 • An toàn tuyệt đối
 • Tăng hiệu quả làm mát động cơ
 • Tiết kiệm nhiên liệu
 • Phát hiện hư hỏng bất thường
 • Bảo vệ động cơ
 • Tăng tuổi thọ

Form xe Large

800
 • Chống rỉ sét, cáu bẩn
 • An toàn tuyệt đối
 • Tăng hiệu quả làm mát động cơ
 • Tiết kiệm nhiên liệu
 • Phát hiện hư hỏng bất thường
 • Bảo vệ động cơ
 • Tăng tuổi thọ

Form xe X-Large

900
 • Chống rỉ sét, cáu bẩn
 • An toàn tuyệt đối
 • Tăng hiệu quả làm mát động cơ
 • Tiết kiệm nhiên liệu
 • Phát hiện hư hỏng bất thường
 • Bảo vệ động cơ
 • Tăng tuổi thọ

Chăm sóc nội thất

Chăm sóc nội thất

Tại sao rửa xe thường xuyên nhưng xe vẫn cũ ?
Với quy trình rửa xe 9 bước tại Nhatwash giúp bảo vệ bề mặt sơn xe của bạn.
Chúng tối luôn tập trung vào quy trình, hóa chất, nguồn nước và con người. Đó là những yếu tố then chốt để bảo vệ chiếc xe của bạn dài lâu.

Đánh bóng kính Lái/lưng

Tại sao rửa xe thường xuyên nhưng xe vẫn cũ ?
Với quy trình rửa xe 9 bước tại Nhatwash giúp bảo vệ bề mặt sơn xe của bạn.
Chúng tối luôn tập trung vào quy trình, hóa chất, nguồn nước và con người. Đó là những yếu tố then chốt để bảo vệ chiếc xe của bạn dài lâu.

Đánh bóng kính Lái/lưng

Form xe SMALL

600

Form xe MEDIUM

800

Form xe Large

1.000

Form xe X-Large

1.200

Chăm sóc ngoại thất

Chăm sóc ngoại thất

Tại sao rửa xe thường xuyên nhưng xe vẫn cũ ?
Với quy trình rửa xe 9 bước tại Nhatwash giúp bảo vệ bề mặt sơn xe của bạn.
Chúng tối luôn tập trung vào quy trình, hóa chất, nguồn nước và con người. Đó là những yếu tố then chốt để bảo vệ chiếc xe của bạn dài lâu.

Form xe SMALL

1.000
 • Rửa xe 9 bước
 • Tẩy nhựa đường body
 • Tẩy bụi sơn, bụi công nghiệp bằng Clay
 • Dưỡng nhựa ngoài
 • Làm sạch khe kẽ
 • Đánh bóng 2 bước
 • Xóa xước sâu, xước xoáy (75-80%)
 • Bề mặt sơn hoàn thiện ở mức độ vừa phải

Form xe MEDIUM

1.200
 • Rửa xe 9 bước
 • Tẩy nhựa đường body
 • Tẩy bụi sơn, bụi công nghiệp bằng Clay
 • Dưỡng nhựa ngoài
 • Làm sạch khe kẽ
 • Đánh bóng 2 bước
 • Xóa xước sâu, xước xoáy (75-80%)
 • Bề mặt sơn hoàn thiện ở mức độ vừa phải

Form xe LARGE

1.400
 • Rửa xe 9 bước
 • Tẩy nhựa đường body
 • Tẩy bụi sơn, bụi công nghiệp bằng Clay
 • Dưỡng nhựa ngoài
 • Làm sạch khe kẽ
 • Đánh bóng 2 bước
 • Xóa xước sâu, xước xoáy (75-80%)
 • Bề mặt sơn hoàn thiện ở mức độ vừa phải

Form xe X-LARGE

1.600
 • Rửa xe 9 bước
 • Tẩy nhựa đường body
 • Tẩy bụi sơn, bụi công nghiệp bằng Clay
 • Dưỡng nhựa ngoài
 • Làm sạch khe kẽ
 • Đánh bóng 2 bước
 • Xóa xước sâu, xước xoáy (75-80%)
 • Bề mặt sơn hoàn thiện ở mức độ vừa phải

Phủ Ceramic

Tại sao rửa xe thường xuyên nhưng xe vẫn cũ ?
Với quy trình rửa xe 9 bước tại Nhatwash giúp bảo vệ bề mặt sơn xe của bạn.
Chúng tối luôn tập trung vào quy trình, hóa chất, nguồn nước và con người. Đó là những yếu tố then chốt để bảo vệ chiếc xe của bạn dài lâu.

Phủ Ceramic

Sơn phủ gầm

Sơn phủ gầm

Tại sao rửa xe thường xuyên nhưng xe vẫn cũ ?
Với quy trình rửa xe 9 bước tại Nhatwash giúp bảo vệ bề mặt sơn xe của bạn.
Chúng tối luôn tập trung vào quy trình, hóa chất, nguồn nước và con người. Đó là những yếu tố then chốt để bảo vệ chiếc xe của bạn dài lâu.

GÓI BASIC

4.000
 • Xe 4,5 chỗ cần 5-6 triệu
 • Xe 7 chỗ cần 6 -7 triệu
BASIC

GÓI FULL

6.000
 • Xe 4,5 chỗ cần 5-6 triệu
 • Xe 7 chỗ cần 6 -7 triệu
FULL